RACEN, spol. s r.o. sa od roku 1997 venuje predovšetkým nasledujúcim odborným činnostiam:
 
Energetika - návrhy a riešenia pre racionálne využívanie energií
  • Projektovanie energetických zariadení, vykurovacích sústav
zdroje tepla a chladu, kombinovaná výroba elektriny a tepla, využitie obnoviteľných zdrojov
energie, priemyselné vykurovacie sústavy, potrubné vedenia, energetické štúdie a zámery
• Obchodná činnosť v oblasti tepelnej techniky
rozdeľovače a zberače RS kombi, komponenty pre zdroje tepla a vykurovacie sústavy
  
Stavebníctvo - návrhy a riešenia pre racionálne využívanie priestoru
 
• Projektovanie stavebných objektov
komplexné stavebné projekty - obytné domy, hotely, prevádzkové objekty, stavby pre energetiku
• Inžinierska činnosť vo výstavbe    
pri príprave (územné a stavebné konanie) a realizácii (stavebný a technický dozor, kolaudácia)