Tepelné zdroje, KVET

 • Kotolňa Bieloruská – inštalácia kotla s rekuperátorom, Podunajské Biskupice (2016) / C-bau s.r.o. Bratislava

  TZ Bieloruská je okrsková kotolňa s inštalovaným tepelným výkonom 4,34 MW, ktorá zásobuje teplom hlavne bytové domy v Podunajských Biskupiciach.
  Projekt riešil výmenu jedného z pôvodných kotlov za nový, vrátane inštalácie dvojstupňového rekuperátora spalín :
  - teplovodný kotol s plynovým pretlakovým horákom, tepelný výkon 200 až 560 kW, navrhnutý pre optimálnu prevádzku v letnom období
  - rekuperátor spalín dvojstupňový, 1. stupeň využitá na predhrev vratnej vody v kotlovom okruhu, 2. stupeň využitý na predhrev studenej vody na vstupe do ohrevu TV

 • Slovenská Grafia – Modernizácia tepelného hospodárstva, Bratislava - Krasňany (2015) / Slovenská Grafia, a.s. Bratislava

  Tento projekt získal Čestné uznanie Spoločnosti pre techniku prostredia za realizovaný projekt roku 2015.
  Využívanie odpadového tepla - inštalácia rekuperátorov tepla na tlačiarenské stroje, 3x350kW, 1x280kW, špičkový plynový kotol 400kW. 5 tepelných zdrojov umiestnených na rôznych miestach areálu, pracuje v rámci jednej spoločnej sústavy zásobovania teplom pre výrobný areál a administratívny objekt, namiesto pôvodnej parnej kotolne.
  Zo získaného odpadového tepla sa pokrýva až 89% ročnej potreby tepla pre vykurovanie výrobného areálu, úspora v spotrebe zemného plynu predstavuje 570 000 m3/rok.

  Na stiahnutie:
  Odborný článok v TZB Haustechnik č.1/2016 (pdf)

 • Kogeneračná jednotka NTS Nitra, CTZ Párovce (2013) / Nitrianska teplárenská spoločnosť a.s. Nitra

  Rozšírenie tepelného zdroja CTZ Párovce v Nitre (29,3 MW) o kogeneračnú jednotku 999 kWe / 1050 kWt, prepojenie s jestvujúcou technológiou kotolne a strojovne tepla, pripojenie k distribučnej sústave elektrickej energie (vyvedenie elektrického výkonu). 
  Kogeneračná jednotka v kontajnerovom prevedení pre osadenie do vonkajšieho prostredia, dodáva ročne cca 30% tepla pre sústavu CZT Nitra – Párovce, Prednáražie.

 • Kogeneračná jednotka, pripojenie k distribučnej sústave - CTZ Devínska Nová Ves (2013) / Teplo GGE, s.r.o. Pov. Bystrica

  Rozšírenie centrálneho tepelného zdroja K-31 v Devínskej Novej Vsi (celkový výkon 10,4 MW) o kogeneračnú jednotku 1000 kWe / 1180 kWt, prepojenie s jestvujúcou technológiou kotolne, vyvedenie elektrického výkonu do distribučnej sústavy elektrickej energie.
  Kogeneračná jednotka v protihlukovom kryte pre osadenie do vnútorného prostredia, špeciálne uloženie pre minimalizáciu prenosu hluku a vibrácií.

 • Kogeneračná jednotka 2 x 400 kWe, pripojenie k distribučnej sústave - CTZ Štúrovo (2012) / Enerbyt s.r.o. Štúrovo

  Rozšírenie jestvujúceho CTZ Štúrovo (inštalovaný výkon 15,6 MW) o dve kogeneračné jednotky výkonu 2 x 400 kWe / 550 kWt, dodatkový kondenzačný kotol výkonu 890 kW, prepojenie s jestvujúcou technológiou, akumulácia tepla z KGJ v potrubných vedeniach. 
  Pre využitie tepla z chladiča plniacej zmesi KGJ (energetický potenciál cca 50 kW) sú inštalované tepelné čerpadlá voda / voda.
  Pre inštaláciu uvedených zariadení bola vybudovaná prístavba kotolne, plocha cca 100 m2, trafostanica pre vyvedenie elektrického výkonu. 
 • Kogeneračné jednotky v priemyselných areáloch (2012-2013) / výber

   - SOS Sirakovo, KGJ 850 kWe pre investora Nis Gazprom Neft a.d. Novi Sad (Srbsko)

  Inštalácia KGJ v konatjnerovom prevedení v rámci technológie ťažby ropy v lokalite Sirakovo (Srbsko), pre výrobu elektrickej energie a tepla sa využíva zemný plyn vyťažený priamo na mieste spoločne s ropou, po separácii. Teplo je využívané na technologické účely (separácia ropy, zemného plynu a vody) a vykurovanie areálu.

   - KGJ 1000 kWe pre investora KORD Slovakia a.s. Bánovce nad Bebravou

  Inštalácia KGJ v kontajnerovom vyhotovení v rámci priemyselného areálu, vyvedenie elektrického výkonu do jestv. trafostanice paralelne so sústavou, využívanie odpadového tepla pre technologické účely (povrchové úpravy) a vykurovanie niektorých objektov v rámci výrobného areálu.

 • Rekonštrukcia kotolne pre prevádzkový areál (2011) / Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Piešťany

  Rekonštrukcia jestv. kotolne pre prevádzkový areál TAVOS v Piešťanoch, optimalizácia inštalovaného tepelného výkonu (po rekonštrukcii 685 kW). Inštalované zariadenia : 2x kondenzačný kotol, 1x nízkoteplotný kotol, solárny ohrev teplej vody.
 • Kotolňa pre bytové domy Čachtická, Nové Mesto nad Váhom (2009) / Mestský bytový podnik s.r.o., Nové Mesto nad Váhom

  Kotolňa na zemný plyn pre 10 bytových domov, 1x kondenzačný kotol 575 kW, 1x nízkoteplotný kotol 350 kW. Vonkajšie rozvody tepla pre bytové domy – dvojtrubkové bezkanálové potrubné vedenia z plastových predizolovaných rúr. Domové odovzdávacie stanice tepla tlakovo závislé, ekvitermická regulácia vykurovania, príprava teplej vody pre každý dom.
 • Kotolne K1, K2, K3 - Priemyselný areál Brezová pod Bradlom (2002-2007) / Energoblok a.s. Brezová pod Bradlom

  Rekonštrukcia kotolne s inštalovaným výkonom 5100 kW, výmena kotla, osadenie termokondenzátora spalín. Vybudovanie teplovodných kotolní pre výrobné objekty namiesto pôvodných OST, tepelný výkon 1440 kW, resp. 2 240 kW,  areálové rozvody zemného plynu