Polyfunkčné objekty

 • Polyfunkčný objekt Centrál, Trenčín (2016) / TIRS s.r.o. Trenčín

  Prestavba a nadstavba rozostavaného objektu nachádzajúceho sa v administratívnom centre mesta Trenčín.
  Prevažná časť budovy pozostávajúcej z dvoch traktov bude využívaná pre administratívne účely, s dôrazom na variabilitu priestorov ponúkaných na prenájom.
  Hlavné konkurenčné výhody objektu :
  - veľmi dobrá poloha v širšom centre mesta, s možnosťou parkovania (priestranné parkovisko vedľa objektu)
  - obsahuje predovšetkým kancelárske, v menšej miere obchodné priestory a taktiež byty
  - zásluhou inteligentných riešení TZB poskytne prevádzkový komfort a nízke prevádzkové náklady (využívajú sa obnoviteľné zdroje energie)

 • Facility System Hub – Administratívno-technologické centrum, Trenčín (2015) / Facility s.r.o. Trenčín

  Novostavba objektu sa nachádza v priemyselnom parku Trenčín, jeho cieľom je vytvoriť živé obchodné prostredie pre spoločnosti z technologických odvetví.
  Hlavné konkurenčné výhody objektu :
  - obsahuje kancelárske, vývojové, skladové priestory, konferenčné resp. prezentačné miestnosti, reštauráciu s kuchyňou
  - má vytvorený systém zdieľaných služieb a inteligentného riadenia prevádzky
  - garantuje nízku energetickú náročnosť prevádzky (využívajú sa obnoviteľné zdroje energie)
  Odkazy :     www.fsh.sk
                     Timelapse výstavby budovy FSH

 • Prevádzkové areály Gamaplyn, Hadice PRO, LUNAS - Krakovany (2005-2015)

  Novostavby troch samostatných prevádzkových areálov sa nachádzajú v priemyselnej zóne Krakovany, situované sú vedľa seba.
  Gamaplyn - administratívna budova vrátane prezentačných priestorov, skladové objekty pre predaj vykurovacej techniky, hutného a inštalačného materiálu
  Hadice PRO - administratívna budova vrátane prezentačných priestorov, výrobné a skladové priestory (hadice hydraulické, priemyselné, gumové, montážne príslušenstvo)
  LUNAS - administratívne a prevádzkové priestory pre reklamnú činnosť, digitálnu veľkoformátovú tlač, sieťotlač