VDZ -Vyrovnávacie a dopĺňacie zariadenia

 • VDZ je automatické zariadenie určené pre udržiavanie prevádzkového tlaku vo vykurovacích (chladiacich) sústavách vo zvolenom intervale, dopĺňanie upravenej vody, absorpčné odplynenie. Ako príslušenstvo k VDZ sú dodávané zásobné nádrže upravenej vody, automatické zmäkčovacie filtre. 
  Uplatnenie nájdu predovšetkým v zdrojoch tepla výkonu cca 300 až 10 000 kW, s pracovným pretlakom do 0,8 MPa.
  Špeciálne prevedenie HVDZ (horúcovodné vyrovnávacie a dopĺňacie zariadenie) je určené pre udržiavanie prevádzkového tlaku v sústavách napojených na centrálne sústavy zásobovania teplom cez odovzdávacie stanice tepla.  
  Výrobcom zariadení VDZ je spoločnosť ETL - Ekotherm a.s.

  Podrobnejšie informácie viď:

  Technický katalóg VDZ (pdf) 
  http://www.etl.cz