Energetická služba


Poskytovanie Garantovanej energetickej služby (GES)

Pre záujemcov (prijímateľov) poskytujeme služby energetickej efektívnosti s garantovanou úsporou energie.
Cieľom je zabezpečiť  preukázateľne overiteľné a merateľné úspory energie, tým pádom zlepšenie energetickej efektívnosti pri výrobe tepla, resp. konečnej spotrebe budov.
Výsledkom tejto činnosti je dosiahnutie finančnej alebo materiálnej výhody pre všetky zmluvné strany, ktorá sa dosiahne energeticky účinnejšou prevádzkou technologických zariadení.