RS kombi – združené rozdeľovače a zberače

 • Združený rozdeľovač a zberač je určený pre súbežné pripojenie potrubných vetiev v kotolniach, odovzdávacích staniciach, strojovniach tepla či chladu. 
  Medzi najväčšie výhody použitia RS KOMBI oproti klasickým rozdeľovačom a zberačom (oddelených) patrí :
  - súbežné vedenie prívodného a vratného potrubia do RS KOMBI
  - jednoduché a prehľadné pripojenia vetiev, hlavne pri použití zmiešavačov
  - úspora priestoru a času pri montáži
  RS KOMBI je dvojkomorové teleso štvorcového prierezu, vyrobené z ohýbaných oceľových profilov (plech hrúbky 4-8mm). Je vyrábaný v 8 štandartných moduloch (M 80 až M 350), pričom veľkosť modulu je daná dĺžkou jednej strany štvorcového prierezu. Sú vyrábané pre max. prevádzkový tlak 0,6 MPa, teplotu 110 °C.

  Na stiahnutie :
  RS kombi katalog (pdf)

  Príklady realizácií RS kombi :