Obnoviteľné zdroje energie

 • Sústava CZT Štúrovo – využívanie OZE (Tepelný zdroj TZ-OZE) (2020) / Enerbyt s.r.o. Štúrovo

  Projektová dokumentácia pre vybudovanie nového tepelného zdroja na využívanie geotermálnej energie z jestvujúcich vrtov v areáli kúpaliska Vadaš, prepojenie so sústavou CZT v meste Štúrovo. Parametre zdroja – tepelné čerpadlá termálna voda / voda (4 ks), celkový tepelný výkon cca 800 kW, zariadenia pre využívanie KVET, tepelný výkon cca 450 kW, solárne termické panely s tepelným príkonom cca 70 kW. TZ-OZE situovaný v novom objekte vedľa areálu Vadaš, potrubné prepojenie so sústavou CZT v dl. cca 1,5 km.
  Realizácia stavby sa v súčasnosti pripravuje.

 • Polyfunkčný objekt Central Trenčín - využívanie OZE (2017) / TIRS s.r.o. Trenčín

  Projektová dokumentácia zdroja tepla a chladu pre polyfunkčný objekt Central v Trenčíne. Pre využívanie OZE (atmosférický vzduch) je inštalované plynové tepelné čerpadlo (dodatková energia dodávaná plynovým motorom). Tepelné čerpadlo je využívané ako prednostný zdroj tepla aj chladu, dodatkovým zdrojom tepla je plynový kondenzačný kotol.  Na zdroj tepla nadväzuje nízkoteplotná vykurovacia sústava a chladiaca sústava pre nájomné priestory.

 • Tepelný zdroj VADAŠ – pre hotel Thermal a wellness, Štúrovo (2016) / Enerbyt s.r.o. Štúrovo

  Rekonštrukcia zdroja tepla pre zásobovanie areálu termálneho kúpaliska VADAŠ (hotel Thermal a prístavba wellness). 
  Prioritný zdroj tepla – tepelné čerpadlá termálna voda / voda, výkon 2x 150 kW, špičkový zdroj tepla – plynové kondenzačné kotly, výkon 2x 100 kW. 
  K dispozícii je termálna voda z jestv. vrtu v areáli VADAŠ o teplote 35 až 38°C, ktorá bola využívaná iba pre plnenie bazénov (sezónna prevádzka). Na základe tohto projektu za začalo s využívaním GTV taktiež pre energetické účely. Návrhový prietok GTV ..... 4,8 l/sek, vychladenia na 20°C.
 • Zdroj tepla a chladu pre Administratívno-technologické centrum FSH, Trenčín (2015) / Facility s.r.o. Trenčín

  Zdroj tepla a chladu pre administratívno – technologický objekt FSH založený na využívaní nízkopotenciálnej energie podzemnej vody.
  Zimná prevádzka : prioritný zdroj tepla – tepelné čerpadlo voda / voda, výkon 35 kW, špičkový zdroj tepla – plynový kondenzačný kotol, výkon 80 kW.
  Letná prevádzka : prioritný zdroj chladu – podzemná voda (priame chladenie cez výmenník tepla), špičkový zdroj chladu – tepelné čerpadlo.
  K dispozícii je podzemná voda z vybudovaného vrtu – hĺbka 10 m, návrhový prietok 2,5 l/sek.     
 • Využitie geotermálnej energie - Kotolňa CK 31 Šaľa (2011) / MeT s.r.o. Šaľa

  Geotermálny vrt GTŠ-1 umiestnený v blízkosti kotolne CK 31 čerpá z hĺbky 2100 m termálnu vodu o teplote cca 70 °C. Táto sa využíva na predhrev vratnej vody dvojstupňovo :
  1. stupeň - priamy výmenník tepla voda / voda, tepelný výkon cca 450 kW
  2. stupeň - tepelné čerpadlo voda / voda, tepelný výkon cca 570 kW
 • Rekonštrukcia kotolne pre prevádzkový areál TAVOS, Piešťany (2011) / Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Piešťany

  Sústava solárnych kolektorov pre zabezpečenie ohrevu teplej vody v kotolni pre prevádzkový areál, prepojenie s kotolňou na spaľovanie zemného plynu ako primárny zdroj tepla pre ohrev teplej vody.
 • Rekonštrukcia systému pre využitie geotermálnej vody, Vrbov (2010) / Salmoterm - Invest s.r.o. Vrbov

  Geotermálna voda v areáli Termálneho kúpaliska Vrbov zabezpečovala priame vykurovanie niektorých objektov, čo spôsobovalo prevádzkové problémy (zavzdušňovanie, zanášanie teplozmenných plôch). Tento projekt riešil sekundárnu časť centrálnej strojovne tepla (tzv. Hydrofórka), vonkajšie teplovodné potrubné vedenia, odovzdávacie stanice – regulačné uzly pre jednotlivé zásobované objekty.