Kontakt

Sídlo spoločnosti:

RACEN, spol. s r.o.
Mlynská 5139/10
921 01 Piešťany

Expedičný sklad:

J. Zigmudíka 1770/10
922 03 Vrbové

Fakturačné údaje:

RACEN, spol. s r.o.
Mlynská 5139/10
921 01 Piešťany

IČO: 34152903
IČ DPH: SK2020168326
Obch. register: OS Trnava, Oddiel: Sro., Vložka č.: 2501/T

Kontaktujte nás:

(Obchod/Odborné poradenstvo) +421 908 779 576
(Projekty/Energetika) +421 905 617 575
(Projekty/Stavba) +421 905 949 172
(Email) racen@racen.sk

Napíšte nám:

sídlo RACEN, spol. s r.o. sídlo RACEN, spol. s r.o.