Rúrové rozdeľovače a zberače

  • Ich inštalácia sa používa predovšetkým tam, kde nie je možné z technických alebo priestorových dôvodov použiť združený rozdeľovač a zberač RS kombi. 
    Rozdeľovače vyrábame pre tlakové pásma PN 6 a PN16, oceľ triedy 11. 
    Pre rozvody pitnej alebo teplej úžitkovej vody vyrábame antikorové rozdeľovače.

    Príklady realizácií rúrových rozdeľovačov a zberačov a príklad antikorového výrobku: