Stavby pre bývanie

 • Kláštor najsvätejšej bohorodičky mníšok benediktínok, Horné Orešany (2009-2012) / Monastero Delle Benedettine Di San Marco, Offida, Italy

  Kláštorný komplex bol vybudovaný na kopci nad obcou Horné Orešany, pozostáva z jednotlivých častí –
  - klauzúrny objekt pre trvalý pobyt mníšok a pobyt noviciek v oddelenom krídle kláštora
  - vnútorné átrium, meditačné priestory, kapitula, knižnica, priestory pre stravovanie a technické zázemie
  - oddelené priestory pre návštevy, kostol so zvonicou

 • Rezidencie Grunty, Líščie údolie, Bratislava (2009) / Realitná spoločnosť Slovenskej sporiteľne a.s.

  Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby na bytový komplex pozostávajúci z 9 obytných blokov, podlažnosť 3 až 5, celkový počet bytov 106. 
  Objekty sú vybudované vo svahovitom teréne v lokalite medzi ulicami Staré Grunty – Líščie údolie.

 • Kapitulské polia – zóna administratívy, bývania a rekreácie, Bratislava (2009-2011) / Rímskokatolícka cirkev

  Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie na lokalitu o rozlohe 36,8 ha, nachádzajúca sa na severozápadnom okraji Petržalky.
  Lokalita bola rozdelená do niekoľkých urbanistických blokov – zóna administratívy, občianskej vybavenosti, bytovej a rodinnej zástavby, oddychu a športu.
  Jedná sa o prípravu komplexného sídelného útvaru vrátane technickej a energetickej infraštruktúry, dopravného napojenia a pod.

 • Dom dôchodcov Jacovce (2009) / Metropolotánik o.z. Jacovce

  Vypracovanie všetkých stupňov projektovej dokumentácie na novostavbu objektu určeného pre trvalý pobyt seniorov. Funkčné časti :
  - vstupný vestibul, spoločenské priestory (jedáleň, hobby miestnosti) 
  - priestory pre ubytovanie prispôsobené pre pobyt imobilných obyvateľov
  - relaxačno-rehabilitačná časť, zázemie pre lekársku starostlivosť

 • Hotel Pavla, Piešťany (2004) / Hamlet s.r.o. Bratislava

  Prestavba a nadstavba objektu pre ubytovanie kúpeľných hostí na hotel. Hlavné časti objektu :
  - v prízemí recepcia, reštaurácia s kuchyňou, priestory pre služby, konferenčné priestory 
  - 1., 2, 3. poschodie slúži pre ubytovanie – izby, apartmány
  - 4. poschodie – priestory wellness, kaviareň s terasou
  Projekt bol ocenený čestným uznaním Baumit - fasáda roka 2004, v kategórii rekonštruovaná, obnovená a adaptovaná budova

 • Rodinné domy