Projekty - Energetika

Projekty a štúdie v oblasti tepelnej energetiky, odborné technické poradenstvo.

Tepelné zdroje vrátane KVET, sústavy CZT, využívanie OZE, odpadové teplo v priemysle, vykurovacie sústavy.

Projekty - Stavba

Všetky stupne projektov stavieb s dôrazom na komplexnosť, koordináciu jednotlivých častí projektu, vizuálne riešenia.

Inžinierska činnosť pri príprave a odovzdávaní stavby, dozor investora počas realizácie.

Obchod - Produkty

Výroba a predaj zváraných komponentov pre využitie v zdrojoch tepla a chladu :

- združené rozdeľovače RS kombi
- rúrové rozdeľovače a zberače
- hydraulické vyrovnávače dynamických tlakov