Odborná prednáška : Optimalizácia výkonu OST v sústavách CZT


Na Konferencii „Vykurovanie 2016“ predniesol konateľ spoločnosti RACEN spol. s r.o. odbornú prednášku s názvom :  Pohľad projektanta na optimalizáciu tepelného príkonu OST v sústavách CZT