HVDT – Hydraulické vyrovnávače dynamických tlakov

 • HVDT (tzv. anuloidy) sú určené pre nasledujúce  základné funkcie :
  - hydraulické oddelenie zdroja tepla od vykurovacej sústavy       
  - elimináciu prebytkov dynamických tlakov obehových čerpadiel 
  - zabezpečenie nezávislosti obehového množstva vody v kotlovom okruhu a vo vykurovacej sústave 
  - absorpčné odplynenie vykurovacej vody (prevedenie HVDT - S)
  - odlučovanie nečistôt z vykurovacej vody v spodnej časti HVDT, následné odkalenie

  HVDT je vhodné použiť predovšetkým pri sústavách s viacerými kotlami v primárnom okruhu a niekoľkými sekundárnymi vetvami s rôznym odberom tepla.
  Zaradením správne navrhnutého HVDT do sústavy dosiahneme, že tento sa stane nulovým bodom vykurovacej sústavy. V HVDT dochádza k anulovaniu prebytkov dynamických tlakov obehových čerpadiel (preto aj názov anuloid).

  Na stahnutie :
  HVDT katalog (pdf)
  Vykresy tvaru HVDT 02Z až 3 (dwg)
  Vykresy tvaru HVDT 4 až 7 (dwg)

  Príklad realizácie HVDT :