Obchodné centrá

 • Hypermarket TESCO Senec (2008) / Tatra Asset Management, správ. spol. s r.o, Bratislava

  Vypracovanie projektovej dokumentácie pre areál Hypermarket TESCO v Senci vo všetkých stupňoch – pre územné rozhodnutie, pre stavebné povolenie, pre realizáciu stavby,
  zabezpečenie komplexnej inžinierskej činnosti pre prípravu stavby a jej kolaudáciu, výkon autorského dozoru počas realizácie diela.
  Rozsah riešenia projektu :
  - obchodné priestory s plochou 3 000 m2, skladové priestory, technické a prevádzkové zázemie hypermarketu podľa požiadaviek TESCO
  - pripojenie na technickú infraštruktúru (inžinierske siete), dopravné pripojenie na cestu 1. triedy 
  - parkoviská, zásobovacie priestory a pod.

 • Hypermarket TESCO Skalica (2007) / Co Fin & Partner s.r.o, Bratislava

  Vypracovanie projektovej dokumentácie pre areál Hypermarket TESCO v Skalici (3 000 m2 predajnej plochy) vo všetkých stupňoch – pre územné rozhodnutie, pre stavebné povolenie, pre realizáciu stavby, riešenie vzájomných nadväzností na susedné areály obchodne – zábavných prevádzok  (prepojenie s MAX, NAY).
  Rozsah riešenia projektu podobne ako pri areáli TESCO Senec.

 • Hypermarket TESCO Galanta (2006) / CO FIN & PARTNERS s.r.o, Bratislava

  Vypracovanie projektovej dokumentácie pre areál Hypermarket TESCO v Galante (3 000 m2 predajnej plochy) vo všetkých stupňoch – pre územné rozhodnutie, pre stavebné povolenie, pre realizáciu stavby, zabezpečenie komplexnej inžinierskej činnosti pre prípravu stavby a jej kolaudáciu, výkon projektového manažmentu pri realizácii stavby.
  Rozsah riešenia projektu podobne ako pri areáli TESCO Senec.