Štúrovo – účinné CZT využívaním GTE a KVET


Na Konferencii „Vykurovanie 2020“ predniesol konateľ spoločnosti RACEN spol. s r.o. odbornú prednášku s názvom :  Štúrovo – účinné CZT využívaním GTV a KVET