Čestné uznanie SSTP


Spoločnosť RACEN spol. s r.o. získala Čestné uznanie SSTP za realizovaný projekt 2015, udelené počas výstavy Aquatherm 2016 v Nitre, za projekt Slovenská Grafia – Modernizácia tepelného hospodárstva. Podrobnejšie viď Referencie „Tepelné zdroje, KVET“, resp. Odborný článok v TZB Haustechnik č.1/2016.