Aktívna účasť RACEN na konferencii Vykurovanie 2017


Na jubilejnom 25. ročníku odbornej konferencie „Vykurovanie 2017“, ktorá sa konala v Podbanskom,  sa spoločnosť RACEN spol. s r.o. prezentovala aktívnou účasťou :  

- jeden z hlavných partnerov konferencie (sponzor)

- odborná prednáška „Sústava CZT Nitra – Párovce, Klokočina, Diely, pripravované riešenie

- spoluorganizátor vystúpenia hudobno-recesistickej skupiny „Vrbovskí víťazi“